İmza Sirküsü İmza Beyannamesi Farkı Nedir? 2019 İmza Sirküsü ve İmza Beyannamesi Ücretleri…

0

İlk olarak İmza Sirküsü Nedir? Sorunun cevabını açıklayalım. Tüzel kişiler tarafından notere yapılan istek üzerine, kurumlarla ilişkilendirilen belgelerde sahtecilik olmaması, sahte ima kullanılması ya da diğer sorunların önüne geçebilmek için oluşturulan şeye imza sirküsü nedir.

İmza sirküsü, şirket adına görevli olan sorumlu kişilerin sorumluluk alanları ve yetki sınırları dahilinde noter tarafından tasdiklenen, resmiyet kazanan belge ile onay almaktadır. Söz konusu belgenin üzerinde tüzel kişilerin adresleri, ticaret sicil numaraları, ünvanları bulunur. Aynı zamanda kurum adına yetkili olan kişilerin kurum içinde bulunan ünvanları, yetki alanları, imza örnekleri, kurumu temsil etme şekilleri, nüfus bilgileri bulunur.

İmza Sirküsü Nerden Alınır?

İmza sirküsü noterden temin edilir. Bunun için de ücret ödenmesi gerekmektedir. Hızlı ve kısa sürede hazırlanıp, bunun için de bir takım belgeler talep edilir. Bunlar;

  • İmza sirküsünde adı olan kişinin nüfus cüzdanı ile nüfus cüzdanın bir adet fotokopisi
  • Sirküde adı olan kurumun vergi levhası
  • Kurumun kayıtlı olan yerin ticaret sicil gazetesi

İmza sirküsü için gerekli olan tüm belgelerin eksiksiz olması gerekmektedir. Notere bu belgeler ile gidildiği zaman bu 3 belgenin imzalanması talep edilecektir. Sonrasında ise ücret ödemesi yapılması istenecektir. Bunun takibinde ise imza sirküsü onaylanır ve artık resmiyet kazanmış olur.

İmza sirküsünün bir nüshası vatandaşlarda bir nüshası da noterde kalır. Resmi kurumlarda yetkili olan kişiler, gerekli olması halinde notere gidip bu belgeyi talep edebilmektedir. Bunun denetlenmesinin sebebi ise o imzanın sorumlu olan kişiye ait olup olmamasıdır.

İmza Sirküsü ile İmza Beyannamesi Arasında Farkı Biliyor Musunuz?

İmza beyannamesi ile sirküsü çok fazla karıştırılan iki kavram. Günümüzde bu iki kavram birbirinin yerine kullanılmaktadır.

!!! İmza beyannamesi: Söz konusu belge yine noterde çıkartılır ve yine kişilerin nüfus bilgileri ve imza örnekleri yer alır. Ancak imza sirküsünden farkı bu belgenin gerçek kişiler yani vatandaşlar tarafından çıkartılıyor oluşudur.

İmza Sirküsü Ücreti Ne Kadar? İmza Beyannamesi Ne Kadar?

2018 imza sirküsü ücreti hazırlanan evrak sayısı ile şirket görevlilerine bağlı olarak farklılık göstermektedir. Bu fiyat da 92 TL ilce 130 TL arasında değişir.

2018 imza beyannamesi ücreti ise 50 TL olarak belirlenmiştir.