Kurumlar Vergisinde İndirim!

0

Gerçekleştirilen reformlarla Türkiye’deki yerli ve yabancı yatırımlar için temel bir engel teşkil eden KV, KVK  ile Ocak- 2006’dan geçerli olmak üzere %20’ye çekilmiş ve % 40’lık yatırım teşviki uygulanmıştır. Böylelikle vergi planlamasını teşvik eden ve vergiden kaçınmayı mümkün kılan KV sisteminin özelliği yüksek vergi oranları indirilerek, nispeten düşük vergi tabanı da genişletilmiştir.

Öte yandan, KVK’ ye 32 nci maddesinden sonra gelmek üzere eklenen 32/A maddesi ile yatırım harcamalarının dönem kazançlarından seçilmiş sektörlerde, yatırım kazançları ile sınırlı olmak üzere ödenecek KV’ nin bir kısmının tahsilinden vazgeçilmesi suretiyle yatırımların teşvik edilmesi mekanizmasına geçilmiştir.

İstatistikî bölge birimleri sınıflandırması ile kişi başına düşen milli gelir ve sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerini. Yatırım tutarı 50 milyon Türk Lirası’nın üstünde olan büyük ölçekli yatırımlarda ise %65’i geçmemek üzere belirlenmiştir.

Başlıklar

Tarafsızlık

Vergi Usul Kanunu’nun(V.U.K) üçüncü bölümü, Vergi Hatalarını Düzeltme ve Reddiyat başlıkları oluşturur. 116-126 arası maddeler; vergi hatalarının neler olduğu, hataların meydana gelmesi, hataları önleme yetkisi ve reddiyat gibi başlıklar içerisinde mükelleflere haklarını nasıl kullanacakları gösterilmiştir.

Yaptırım

Mükellefler genelde karşılıksız alınan vergiyi vermek istemedikleri için vergi kaçırmak veya vergiden kaçınmak düşüncesiyle hareket ederler. Bunun sonucunda vergi denetimleri sırasında gerçeği yansıtmayan beyanlardan matrah farkı ve bundan doğan vergi, vergi ziyaı cezası, gecikme faizi veya vadesi geçmiş vergi borçları için verginin yanında gecikme zamları doğar. Doğan bu alacakları için devlet Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un (A.A.T.U.H.K.) (6183 Sayılı Amme) Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 28 Temmuz 1953 tarih ve 8469 numaralı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.) hükümleri gereğince cebren tahsil yoluyla alacağını tahsil eder.

Avatar photo
Bankacılık sektörünü yakından takip eden Orhan Babaeski, bankacılık kariyeri alanında yaptığı araştırmaları içerikselleştirmeyi sever. Güncellemeler ve banka haberlerini yakından takip eden Orhan, kendi yorumlarıyla birlikte gelişmelerden haberdar olunması için içerikler hazırlar.

Merak ettiklerini sormak için:

Yorum alanını doldurun.
Lütfen adınızı buraya yazın