Yabancı uyrukluların istihdamını düzenleyen kanunun değiştirilmesi ile 13 Ağustos 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6735 sayılı kanun gereği ülkemizde yabancı öğrencileri ve mühendisleri çalıştırmanın kuralları da yeniden belirlenmiş oldu. Buna göre ülkemizde yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin çalışması için çalışma izni almaları yeterli olacak.

Yabancı Uyruklu Ön lisans ve Lisans Mezunları Part Time Çalışabilir

 Bu öğrenciler ön lisans programlarında ve lisans programlarında okuyorlarsa okulun bitimini takip eden yılın ilk ayından itibaren çalışma izni alabilirler. Buna göre lisansüstü öğrenciler tam zamanlı, lisans ve ön lisans mezunu yabancılar ise yarım zamanlı olarak çalışabilecekler. Çalışmaya ilişkin esasların belirlenmesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca yapılacak. Ülkemizde eğitim gören mühendis ve mimarlar yabancı uyruklu olarak 6735 sayılı uluslararası işgücü yasasına göre proje bazlı olarak çalışabilecekler. Bu şekilde mesleklerini icra etme imkanları olacak.

Yabancı Uyruklular için Çalışma İzninin Alınması

Akademik kariyerinde yükselmek isteyen yabancılar için YÖK akademik personele çalışma izni verebilmektedir. Ekonomi Bakanlığı ise serbest bölgede çalışmak isteyen yabancılara çalışma izni vermektedir.

Yabancı uyruklular çalışma izni almak için Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerine başvurarak çalışma vizesi için başvuruda bulunabilirler.6 ay boyunca yurt içinde bulunan izinli yabancılar için en az 6 ay devam eden ikamet izni sürüyorsa çalışma iznine başvurabilirler.

Yabancı Uyruklular için Çalışma izni Online Alınabilir. Çalışma izninin değerlendirilmesi 4817 sayılı yabancılar için çalışma izinleri ile ilgili yasa uygulama ve yönetmelikler ve diğer mevzuatlar çerçevesinde incelebilir ve söz konusu ilgili kurumların görüşleri de alınarak başvuru süreci değerlendirmeye alınabilir. Sonuçlar ise yine online aracılığı ile ve/veya yazılı olarak başvuran yabancı uyruklulara bildirilir.

Bankacılık sektörünü yakından takip eden Orhan Babaeski, bankacılık kariyeri alanında yaptığı araştırmaları içerikselleştirmeyi sever. Güncellemeler ve banka haberlerini yakından takip eden Orhan, kendi yorumlarıyla birlikte gelişmelerden haberdar olunması için içerikler hazırlar.

Merak ettiklerini sormak için:

Yorum alanını doldurun.
Lütfen adınızı buraya yazın