Milli Eğitim Tekli Eğitime Geçilmesine Yönelik Çalışma Başlattı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), her eğitim kademesinde tekli eğitime geçilmesi yönünde çalışmalar başlattı. Bakanlar Kurulunun 30 Ekim Pazar günü Resmi Gazete’ de yayımlanan “2017 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararı Eki” nde Milli Eğitim Bakanlığının diğer Bakanlıklar ve kurumlarla yapacağı işbirliği kapsamında yürütülecek politikalara yer verildi. 

Okula devamsızlık oranlarının yüksekliği, İlköğretime geç kayıt olanlar, eğitimini yarıda bırakanlar ile başta kız çocukları olmak üzere kırsal kesimde çocukların eğitime erişimindeki sorunlar okullaşma oranının istenilen düzeyde artmasını engelleyen faktörler olarak ifade edildi. 

Tam Gün Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı 2017 Yılında İlköğretime tam gün eğitime geçme yönünde çalışmalara devam edildiğini belirtti. Buna göre her eğitim kademesinde tekli eğitim sistemine geçilmesine yönelik çalışmaların hız kazanacağı ifade edildi. Fiziki altyapı imkanlarının artırılarak bütüm eğitim kademelerinde, ikili eğitimin kaldırılacağı belirtildi. İkili eğitim uygulamasına son verilmesine yönelik çalışmaların hız kazanacağı kaydedildi. İlköğretimde ikili eğitimin en fazla Gaziantep’ te olduğu belirtildi. 

Öğretmenlere Yönelik Planlamalar

Öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitimin süresi ve niteliğinin yeterli olmaması ve öğretmenlerin performansının değerlendirilememesinin eğitim kalitesini olumsuz yönde etkilediği bildirildi. Öğretmen yetiştirme ve geliştirme sisteminin, yeterlilikleri esas alan bir biçimde yeniden yapılandırılması, gelişim ve performans değerlendirme sisteminin oluşturulmasının doğru olacağına dikkat çekildi. 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.