Bank Asya Ödemeleri Bugün (05.12.2016) Başlıyor!

0

FETÖ ile bağlantılı olduğu iddiasıyla devlet tarafından el konulan Asya Katılım Bankası’ndaki mudilerin sigortalı katılım fonları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından bugün ödenmeye (05.12.2016) başlanacak.

Ödemeler Vakıf Katılım Bankası aracılığı ile, Bank Asya mudilerine; yasal koruma sınırı olan 100 bin Türk Lirası’na kadar yapılacak. Mevduatını bankanın katılım hesaplarında tutan mudilere, aradan geçen süre için getiri hesaplanarak ödeme yapılacak.

Belgeleri İmzalamayana Para Yok!

TMSF tarafından yapılan açıklamada; “Ödenecek katılım fonu tutarlarının belirlenmesinde 22.07.2016 tarihi itibarıyla Asya Katılım Bankası A.Ş.’deki hesaba ilişkin veriler esas alınacaktır. Ödemeler Türk Lirası cinsinden yapılacak, Asya Katılım Bankası A.Ş.’deki hesabı döviz ve kıymetli maden cinsinden olan mudilere talep etseler dahi yabancı para birimi veya kıymetli maden cinsinden ödeme yapılmayacaktır. Bank Asya nezdindeki hesabı özel cari hesap olanlar için, 22.07.2016 tarihi itibarıyla özel cari hesapta bulunan tutarın ödemesi yapılacak, bu tutar haricinde herhangi bir kar payı ödemesi yapılmayacaktır. Hesabı katılma hesabı olanlar için ise, ödenecek toplam tutar her halükarda 100.000,-TL’yi aşmamak kaydıyla, katılım fonu toplamları en yüksek üç bankaca uygulanan kar payı oranları ortalamasını geçmemek üzere 22.07.2016 tarihi itibarıyla işlemiş net getirileri de ödenecektir.” denildi.

Bununla birlikte TMSF’den yapılan açıklamada mudilerden talep edilen belgeler hakkında “Başvuru Dilekçesinin mudi veya varsa yetkili temsilcisi tarafından imzalanması gerekmektedir. Mudiye veya varsa yetkili temsilcisine ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaportun ibraz edilmesi gerekmektedir. Velayet, vesayet, veraset ve vekâlet kapsamında yapılacak ödemelerde yetkiyi tevsik edici belgelerin aslı veya noter tasdikli suretinin ibraz edilmesi istenmektedir. İbraname ve Taahhütnamenin mudi veya varsa yetkili temsilcisi tarafından doldurularak imzalanması gerekmektedir” açıklaması yapılmıştır.

Talep edilen belgeleri sunmayan veya söz konusu belgeleri imzalamaktan imtina eden veya şartlı olarak imzalamak isteyen mudilere ödeme yapılmayacağının da yapılan açıklamada altı çizilmiştir.

 

Bankacılık sektörünü yakından takip eden Orhan Babaeski, bankacılık kariyeri alanında yaptığı araştırmaları içerikselleştirmeyi sever. Güncellemeler ve banka haberlerini yakından takip eden Orhan, kendi yorumlarıyla birlikte gelişmelerden haberdar olunması için içerikler hazırlar.

Merak ettiklerini sormak için:

Yorum alanını doldurun.
Lütfen adınızı buraya yazın