SASAD Açıkladı! 2023 Hedeflerine Ulaşmak Zor Görünüyor!

0
sasad-acikladi-2023-hedeflerine-ulasmak-zor-gorunuyor

2017 yılında savunma ve havacılık sektörlerinde toplam olarak 6 milyar 693 milyon dolar ciro yapıldı.

Savunma ve Havacılığın Performans Raporu Yayınlandı

Havacılık ve savunma alanlarında 2017 yılının genelinde yapılan net ciro 5 milyar 248 milyon dolar olurken, toplam cironun da 6 milyar 693 milyon lira olduğu açıklandı. bu iki sektörün elde ettikleri ciro 2017 yılında, 2016 yılı ile karşılaştırıldığında yüzde 12 oranında arttığı görüldü. Kısa adı SASAD olan Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği tarafından 2017 yılına ait Savunma ve Havacılık Sanayii Performans Raporu yayınlandı.

Hizmet İhracatı Azalma Kaydetti

SASAD tarafından yayınlanan rapora göre bu alanlarda ihraç edilen mal ve hizmetler 2017 yılında; 2016 yılına göre yüzde 6.6 azaldı ve 1 milyar 824 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın azalmış olmasında döviz kurunun yanı sıra hizmet ihracatının kaydettiği düşün payının büyük olduğu bildirildi. Savunma ve havacılık alanlarında 2017 yılının ithalatı ise yüzde 20 oranında arttı. SASAD’a üye olan firmalardan derlenerek hazırlanan rapora göre bahsi geçen alanlarda çalışan kişi sayısı 2017 yılının sonu itibariyle 44.740 kişi oldu. Raporda, 2014 yılından buyana yaşanan çeşitli zorlukların bulunduğu bildirilerek yurtdışı satış gelirlerinin yani ihracatın 2017’de bir önceki yıla kıyasla yüzde 6.6 oranında azaldığı, bu rakamlarla savunma sanayi ve havacılık alanları için belirlenen 2023 hedeflerin ulaşmanın da zor olduğu belirtildi.

Bu Rakamlar Önümüzdeki Yılların Cirolarına İşaret

SASAD’ın raporunda elde edilen ve açıklanan bu verilerin önümüzdeki yıllarda elde edilebilecek cirolar hakkında fikir elde edilmesi açısından önemli olduğuna, alınan siparişlerin azaldığı, sipariş miktarının 2017’de, 2016 yılına göre yüzde 32.93 oranında azalma gösterdiği de ifade edildi.