SGK’da e-Fatura Dönemi

SGK da artık e-fatura uygulamasına geçti.

SGK da artık e-fatura uygulamasına geçti. SGK sosyal güvenlik sistemini daha çağdaş standartlarda yürütmek ve insan odaklı hizmet anlayışını arttırmak amacıyla 1 Ekim 2017 tarihinden itibaren fatura düzenini değiştirdi ve e-fatura uygulamasına geçti.

Bu kapsamda e-fatura uygulamasına kayıtlı sağlık hizmeti veren sunucular ve diğer mükellefler 1 Ekim tarihinden itibaren SGK’ya gönderecekleri faturaları elektronik ortamda düzenleyecekler. Elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olmayan sağlık hizmet sunucuları ve diğer mükellefler açısından bir değişiklik olmadı. Yani bu uygulama sadece e-fatura’ya kayıtlı mükellefleri ilgilendiriyor. SGK’ya yapılan mal teslimi ve hizmet idasında genel hükümler çerçevesinde fatura düzenlemeye ve göndermeye devam edecekler.

Sadece Sistem Değişti!

E-faturaya geçilmesi ile birlikte değişen sistemin kanun ve mevzuat çerçevesinde yürütülebilmesi bakımından Maliye Bakanlığı’nca belirlenen standart ve formatlara ilave olarak yeni format ve standartlar yani özel alanlar belirlendi. Elektronik faturaya geçilmesi faturanın uygulanması, faturanın içeriği, incelenmesi, faturanın düzenlenme süresi, faturanın teslimi ve fatura eki belge düzenlenmesi gibi hususlarda bir değişiklik getirmediğinden önceli mevzuat çerçevesinde hareket edilecek.

Kuruma gönderilen faturalar kontrol geçecek. E-faturalar özel formata uygunluk açısından denetlenecek ve belirlenen formata uymayan faturalar kurum tarafından kabul edilmeyecek. Uygulamanın sorunsuz bir şekilde gitmesi ve bu durumun herhangi bir cezai işleme neden olmaması bakımından e-fatura uygulamasına kayıtlı olan mükellefler SGK tarafından yapılan duyuruları özenle takip edecek ve titizlikle bu duyurulara uyacak.

Geçtiğimiz yıl devletin zorunluluk getirdiği ve birçok kurumsal firmanın geçtiği e-fatura artık SGK tarafından da uygulanacak. 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.