Yapı Kredi Bankası 2017 yılının ilk 9 ayına dair bilanço rakamlarını açıkladı. Bankanın aktiflerinin toplamı 294 milyar Türk Lirası’na yükselirken, net karı da 2 milyar 735 milyon Türk Lirası oldu.

1 Yılda Yüzde 27 Net Kar Artışı

Yapı Kredi Bankası tarafından açıklanan bilanço rakamlarına göre, bankanın konsolide bazlı kredilerinin toplamı 2017 yılının ilk 9 aylık döneminde 267.2 milyar Türk Lirası oldu. Yapı Kredi’nin net karı ise 2016 yılının ilk 9 aylık dönemine göre tek seferlik gelirler hariç olmak üzere yüzde 27 oranında artış sağlayarak 2 milyar 735 milyon Türk Lirası’na ulaştı.

Yeterlilik Rasyosunda Yüzde 14.9 Artış

Yapı Kredi Bankası’nın yaptığı açıklamada 2017’nin ilk 9 ayında tek seferlik gelirler hariç Yapı Kredi’nin net karının geçen yılın ilk 9 ayına göre yüzde 27 oranında arttığı, 2 milyar 735 milyon Türk Lirası’na ulaştığı, konsolide bazlı kredilerin toplamının 267.2 milyar Türk Lirası olduğu, bankanın sermaye yeterlilik rasyosunun da yüzde 14.9 oranında artış gösterdiği bildirildi.

Yapı Kredi Bankası’nın CEO’sundan Açıklama

Yapılan açıklamada Yapı Kredi Bankası’nın CEO’su Faik Açıkalın’ın sözlerine de yer verildi. Açıkalın, Türkiye’de Merkez Bankası tarafından enflasyona odaklı olarak uygulanan sıkı para politikasının 2017 yılının üçüncü çeyreğinde de sürdürüldüğünü, KGF olarak bilinen Kredi Garanti Fonu başta olmak üzere hükümetin aldı ekonomik önlemler ve özel tüketimde artış görülmesinin etkisiyle ülkedeki Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) oranlarının yüzde 5.1 artmasına sebep olduğu, ekonomik anlamdaki güçlü büyüme performansının bankacılık sektörünün kredi hacminin de büyümesine sebep olduğu, Yapı Kredi Bankası’nın kredilerde uyguladığı dengeli büyüme stratejisini bu dönemde de sürdürerek aktiflerinin toplamını 294 milyar Türk Lirası’na yükselttiği, net karının da 2 milyar 735 milyon Türk Lirası’na ulaştığı bilgilerine yer verildi. 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

eight + five =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.