BDDK Yeni Yönetmelik Taslağı Yayınladı!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankacılık sektörünü yakından ilgilendiren “Bankaların Net İstikrarlı Fonlama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelik Taslağı”nı yayınladı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankacılık sektörünü yakından ilgilendiren “Bankaların Net İstikrarlı Fonlama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelik Taslağı”nı yayınladı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), resmi internet sitesi üzerinden Bankaların Net İstikrarlı Fonlama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelik Taslağı’nı yayınladı. Yayınlanan bu yönetmeliğin amacı ve kapsamı içerisinde, bankaların uzun vadede hem konsolide olan, hem de konsolide olmayan bazdaki maruz kalma potansiyeli olan fonlama riskininin, likidite düzeylerinde yaşanabilecek bozulmalara yol açmasını önleyebilmek amacı ile, istikrarlı fonlama yapmalarını gerçekleştirmeleri ile alakalı usul ve esaslar yer aldı.

BDDK tarafından yayınlanan yönetmelik taslağında, net istikrarlı fonlama oranlarının, mevcut istikrarlı fon tutarlarının sahip olduğu gerekli istikrarlı fon tutarına bölünmesi ile birlikte, konsolide ve konsolide olmayan bazda hesaplamaların yapılacağı ifade edildi. Mevcut olan istikrarlı fonun, bankaların sahip oldukları yükümlülükler ve öz kaynaklar için kalıcı olmaları gerektiği kısmı için, gerekli istikrarlı fonun, bilanço içi varlıklar ve bilanço dışı borçlarının fonlanmasının beklenen kısmını ifade ettiği belirtildi.

BDDK’nın yeni yönetmeliği ile birlikte, aylık olarak hesaplanmakta olan konsolide ve konsolide olmayan net istikrarlı fonlama oranlarının; mart, haziran, eylül ve aralık dönemlerinde olmak üzere 3 aylık basit aritmetik ortalamasının yüzde 100’den de az olmaması gerektiği ifade edildi.

BDDK’nın resmi internet sitesinde yayımlanan Bankaların Net İstikrarlı Fonlama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelik Taslağı toplamda 6 bölümden ve 28 maddeden oluştu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.