Aktif Bank’ın Yeni Markası Girişimcilere Destekler Sunacak!

Aktif Bank Genel Müdürü Serdar Sümer tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’de 10 girişimden sadece 1 tanesinin yoluna devam edebildiğini, bu bağlamda girişimcilere hem danışmanlık, hem de finansal destek ihtiyacının karşılanması için İnovaban’ı kurduklarını ifade etti.

Aktif Bank Genel Müdürü Serdar Sümer tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’de 10 girişimden sadece 1 tanesinin yoluna devam edebildiğini, bu bağlamda girişimcilere hem danışmanlık, hem de finansal destek ihtiyacının karşılanması için İnovaban’ı kurduklarını ifade etti.

Aktif Bank Genel Müdürü Serdar Sümer tarafından yapılan açıklamada banka olarak gerçekleştirdikleri araştırmalarda Türkiye’de her 10 girişimden sadece 1 tanesinin çalışmalarına devam edebildiğini, bu veriler ışığında KOBİ’ler ve girişimler için hem danışmanlık, hem de finans desteğinin sunulması için İnovaban’ı hayata geçirdiklerini, İnovaban sayesinde 5 yılda yaklaşık 20 bin KOBİ’ye ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.

Ticaret ve iş dünyaısnda ortaya çıkabilecek başarısızlıkları önlemek, girişimcilere ve KOBİ’lere hem danışmanlık, emde finansal destek sunmak amacı ile İnovaban’ı kurduklarını ifade eden Sümer, basın toplantısında Sistem Global Danışmanlık Kurucu Ortağı Hüseyin Karslıoğlu ve İnovaban Genel Müdürü Kazım Acatay ile birlikte açıklamalarda bulundu.

Türkiye’de Girişimlerin Sadece Yüzde 10’u Yoluna Devam Edebiliyor!

İnovaban’ın hedef kitlesinin hem inovasyon, hem de Ar-Ge potansiyeline sahip olan tüm KOBİ’leri ve girişimcileri kapsadığını dile getiren Sümer, İnovaban’ın KOBİ’lerin iç işlerinde zorlandığı detayları kolaylık sunacağını vurguladı. Türkiye ekosisteminde birçok girişimin ve fikin yanlış yönlendirmeler, tecrübe eksikliği ve yetersiz finansmanlar sebebiyle beklenilen başarıya yaklaşamadığının altını çizen Sümer, yapılan araştırmaya göre her 10 girişimden sadece 1 tanesinin yoluna devam edebildiğini, bu yüzden İnovaban’ı kurduklarını ifade etti.

Açıklamalarında İnovaban’ın işeyişi hakkında da bilgi paylaşımında bulunan Sümer, temel olarak firmanın analizinin gerçekleştirilmesi sonrasında firma için kamu kaynaklı teşviklerin yakından takip edilmesinin sağlanacağını, ikinci adımda fikri haklar için risklerin minimalize edilmesi yönünde çalışmaların olacağını, globalleşme hedefinde hukuki sözleşmelerin düzenlenmesi için İnovaban’ın aracılık edeceğini ifade etti.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.