bogazici-universitesi-personel-alimlari-basladi

Boğaziçi Üniversitesi tarafından yapılan duyuruda öğretim görevlisi personel alımı yapılacağı bildirildi.

Boğaziçi Üniversitesi Personel Alımları

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, fakültelerde ve yüksekokullarda görev yapmak üzere doçent, doktor ve profesör kadrolarına kamu öğretim görevlisi personel alımı yapılacağını duyurdu. Rektörlük tarafından yapılan açıklamada işe alımı sağlanacak olan yeni öğretim görevlilerinin 2547 sayılı ve 657 sayılı kanunların ilgili maddelerine uygun olarak istihdam edilecekleri, doçent kadrosunda göreve başlayacak kişilerin devamlı statüde olacakları da bildirildi. Doçentlik, doktorluk ve profesörlük için başvuru yapacak olanların bilimsel yayınlarını, özgeçmişlerini, referans tebliğlerini, araştırmalarını, devam eden ve biten tüm çalışmalarını dosya şeklinde ibraz etmeleri gerekmektedir.

Kamu Sözleşmeli Öğretim Görevlisi Alımları

Kamu öğretim görevlisi başvurusu yapacak olan kişiler Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde Bilgisayar Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Matematik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Batı Dilleri ve Edebiyatları, Çeviribilim, İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Yönetim Bilişim Sistemleri ve Uluslararası Ticaret bölümlerinde görev yapacaklardır. Adaylarda aranan nitelikler aşağıda sıralandığı gibidir.

  • Bilimsel çalışmalarını yayınlarla kanıtlamış olmak
  • İleri derecede İngilizce biliyor olmak
  • Yapmış oldukları yayınlarda uzmanlaşmış olmak
  • Aşağıdaki bağlantıda belirtilen konularda uzmanlıkları olmak
  • Çeviribilim bölümü için başvuru yapacakların ileri derecede Fransızca bilmesi ve Türk edebiyatının Fransızca ve İngilizce’ye çevirisi ile ilgili çalışmalar yapmış olması
  • Adayların kendi uzmanlık alanları ile ilgili dergilerde yayınlanmış makalelerinin olması
  • Uzmanlık alanları ile ilgili düzenlenen bilimsel toplantılarda sunumlarının olması

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Başvuruları

Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlisi alımı ile ilgili başvuru yapacak adaylar için gerekli tüm bilgiler aşağıdaki bağlantıda yer almaktadır. Aynı bağlantıda adaylarda aranan genel nitelikler detaylı şekilde belirtilmiştir.

http://euygulama.dpb.gov.tr/dpb_web/menu/yeni_PDF.aspx?3df36b9f-6a48-4765-b045-2773583d286e