Kasko Sigortası Çeşitleri ve Genel Şartları!

0
Kasko Sigortası Çeşitleri ve Genel Şartları!

Kasko, oluşabilecek maddi hasarlara karşı araç sahibinin, aracını kendi isteğiyle güvence altına alan bir sigorta çeşididir. Teknik olarak (daha kapsamlı bir şekilde) ise kasko sigortası şu şekilde tanımlanabilir: Kara ya da demiryolunda seyreden bir aracın, motorlu ya da motorsuz araçlarla çarpışması; durma ya da hareket halinde iken kullanıcı iradesi dışında harici etkilerle hareketli ya da sabit bir cismin araca çarpması (veya aracın çarpması) sonucunda meydana gelen maddi hasarları karşılayan mal sigortası türüdür.

Kasko sigortası üçüncü kişilerin kötü niyetli veya dikkatsiz davranışları sonucunda oluşacak zararları kapsadığı gibi parça çalınması (çalınmaya teşebbüs edilmesi), yanma ve çalınma gibi durumları da kapsayabilir.

Kasko Çeşitleri

Kasko sigortasında 2013 yılında yapılan yasal düzenleme ile kasko poliçeleri belli şablonlara oturtuldu. Yeni kasko çeşitleri yasal mevzuatlarla belirlendi. Kapsadıkları teminatlara göre kasko türleri şunlardır:

 • Dar kasko
 • Kasko
 • Genişletilmiş kasko
 • Tam kasko

Dar Kasko

Dar kasko poliçesi yaptıranlar, aşağıdaki teminatlardan bir kısmını seçerler: Araçları teminatını talep ettikleri hasarlardan birine uğrarsa, zararları karşılanır.

 • Aracın yanması
 • Çalınma durumu ya da çalınma teşebbüsünde oluşabilecek zararlar
 • Üçüncü kişiler tarafından zarar verilmesi
 • Çarpışma
 • Araca çapılması

Kasko

Yeni Kasko poliçeleri, bahsedilen hasarların tamamını teminat altına alır.

 • Çarpmalarda
 • Çarpışmalarda
 • Aracın yanması halinde
 • Üçüncü kişilerce verilen zararlarda
 • Hırsızlık

Genişletilmiş Kasko

Genişletilmiş kasko poliçeleri farklılık gösterebilir. Genişletilmiş kaskoda ana teminatların yanı sıra sözleşme ile belirlenecek ek maddeler de sigorta şirketi tarafından güvence altına alınır.

 • Çarpma-çarpışma
 • Üçüncü kişilerin araca zarar vermesi
 • Yanma
 • Aracın ya da parçalarının çalınması
 • Sözleşmeye eklenecek ek maddeler

Tam Kasko

Tam kasko yani eski adıyla Full Kasko yaptıran sigortalıların araçları, tüm risklere karşı sigorta şirketi tarafından güvence altına alınır. Oluşabilecek her türlü maddi hasar, ilgili sigorta şirketi tarafından karşılanır.

 • Aracın çekilmesi esnasında oluşan zararlar
 • Aracın yarışa katılması sonucu oluşabilecek hasarlar
 • Bakımsızlık sonucu meydana gelebilecek hasarlar
 • Çalınma
 • Çarpışma
 • Çarpma
 • Doğal afetler
 • Emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu oluşabilecek hasarlar
 • Kemirgen ve diğer hayvanların verebileceği zararlar
 • Mekanik ve elektronik aksamda meydana gelebilecek sorunlar
 • Patlayıcı ve yanıcı maddelerin verebileceği hasarlar
 • Terör sebebiyle oluşabilecek zararlar
 • Üçüncü kişilerin verebileceği zararlar
 • Ülke sınırları dışında oluşabilecek hasarlar
 • Yanma
Bankacılık sektörünü yakından takip eden Orhan Babaeski, bankacılık kariyeri alanında yaptığı araştırmaları içerikselleştirmeyi sever. Güncellemeler ve banka haberlerini yakından takip eden Orhan, kendi yorumlarıyla birlikte gelişmelerden haberdar olunması için içerikler hazırlar.

Merak ettiklerini sormak için:

Yorum alanını doldurun.
Lütfen adınızı buraya yazın