Trafik Sigortası Sorgulama Nasıl Yapılır?

0
Trafik Sigortası Sorgulama Nasıl Yapılır?

Bir sorumluluk sigortası olan trafik sigortası öneminin tüm araç sahipleri tarafından mutlak kavranması gereken bir sigorta çeşididir. Aslında araç sahiplerinin bu sigortaya aşina oldukları bilinmektedir. Ancak pek çok kişinin araçlar için yapılan kasko ile trafik sigortasına birbirine karıştırdığı da gelen son bilgiler arasında yer almaktadır. Öncelikle bilinmesi gereken bu iki sigortanın birbirinden son derece farklı olduğudur. En belirgin fark ise trafik sigortasının yasal olarak her araç sahibi tarafından yaptırılmasının zorunlu olduğudur. Bu sigorta isteğe bağlı olarak yapılmaz. Hatta resmi kayıtlarda sigortanın adı; Kara Yolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası’dır. İstisnasız tüm araç sahiplerinin bu sigortayı yaptırmasını zorunlu kılan is Kara Yolları Trafik kanunu olmaktadır.

Kasko ile Trafik Sigortası Fiyatları Farklı Rakamlara Tekabül Eder

Kasko sigortası ile trafik sigortası fiyatları da birbirinden farklı rakamlara tekabül etmektedir. Çünkü bu iki sigortanın kapsamı son derece farklı olduğu gibi ödenmesi gereken prim miktarları da haliyle benzer rakamlardan oluşmaz. Çünkü bu sigortalardan kasko sigortası herhangi bir kazanın meydana gelmesi durumunda araç sahibinin masraflarını karşılamaktadır. Oysa trafik sigortası karşı tarafın masraflarını karşılamaya yönelik olarak tasarlanmış bir sigorta çeşididir. Sigortanın masrafları hangi oranda karşıladığı ise kabahate bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Karşı tarafın malına verilen zarar ile birlikte canına verilen zarar da belirli bir oranda veya tamamen sigorta tarafından karşılanmaktadır. Dolayısıyla gerekli ve önemli bir sigorta olduğunu söylemek mümkündür. Öyle ki, trafiğe çıkan tüm motorlu kara taşıtlarının araçlarında sürekli olarak bulundurmaları ve gerekli kontroller esnasında yetkililere göstermeleri gereken evraklar arasında trafik sigortasının poliçesi de bulunmaktadır.

Zorunlu Trafik Sigortası Araç Sahiplerinin Hasarlarını Karşılamaz

Araç sahipleri tarafından yanlış bilinen noktalardan biri de aracın kendi hasarlarının karşılanıp karşılanmadığıdır. Araç sahiplerinin zorunlu trafik sigortası araçta meydana gelen hasarı karşılamaz. Yalnızca karşı tarafın masraflarını karşılamaya yöneliktir. Şayet herhangi bir kaza durumunda araçlarda oluşan hasarların sigorta firması tarafından karşılanması talebi mevcut ise bu durumda kasko sigortası yaptırılmalıdır. Kasko sigortası araçların kendi hasarlarını karşılamaya yöneliktir. Ancak trafik sigortası genel şartları gereğince de aracın kendinde meydana gelen hasarları asla karşılamamaktadır.

Çok sayıda araç sahibi zorunlu olarak trafik sigortasını yaptırdığı için farklı bir sigorta ile aracını bir teminat altına alma gereği duymaz. Fakat bir kaza meydana geldiğinde gerçekler ortaya çıkar ve araç sahipleri bu sigortayı da yaptırmak durumunda olduklarını anlar. Bu nedenle şimdiden iki sigorta arasındaki farkların bilincinde olmak çok daha faydalı olacaktır. Örneğin sanılanın aksine trafik sigortası manevi tazminat taleplerini de karşılamaz. Bu yönde bilinen tamamen gerçek dışıdır. Manevi tazminat taleplerinin trafik sigortası ile karşılanması mümkün değildir.

Online Trafik Sigortası Sorgulama

Eğer bu sigorta hakkında daha fazla detaylı bilgi edinmek isterseniz internet üzerinden de araştırmanızı gerçekleştirebilirsiniz. Online olarak trafik sigortası sorgulama işlemi yaptığınızda hem sigorta çeşidi hakkında merak ettiğiniz tüm sorulara yanıt bulacaksınız hem de araçların sigorta kapsamına alınması için ne kadar prim ödenmesi gerektiği gibi bilgileri de sadece birkaç dakika içerisinde öğrenmiş olacaksınız. Artık sadece trafik sigortasının değil pek çok sigortanın sorgulama işlemleri internet üzerinden yapılabilmektedir. Bu sayede pek çok bilgiyi edinmek için mutlaka bir sigorta firmasının kapısını çalmaya da gerek kalmaz. Bazı bilgileri edinmek adına uzun bir zaman ayırmak yerine siz de online olarak sorgulama işlemlerini yapmayı tercih edebilirsiniz. Bu işlemler için size birkaç bilgi sorulacaktır. Size yöneltilen soruları eksiksiz ve hatasız bir şekilde ilgili alanlara yazmanız halinde sorgulama işleminiz gerçekleşecektir. Ancak aracınızın markasına, modeline, yaşına ve benzeri bilgilere bağlı olarak sorgulama işleminden elde ettiğiniz sonuç da farklılık gösterebilir. Özellikle fiyat araştırması yapan araç sahiplerinin bir başka araç için ödenen primden daha fazla ya da daha az prim ödemesi gerekebilir. Bu son derece normal bir durum olduğundan herhangi bir şüpheye düşmenize asla gerek yoktur.

Ülkemizde Hazine Müsteşarlığı her yıl bu sigortanın teminat limitlerini ve prim tarifelerini açıklamaktadır. Ancak trafik sigortası hesaplama işlemlerinde Hazine Müsteşarlığı tarafından kamu oyuna duyurulan bu verilerin harfiyen uygulanması zorunlu değildir. Çünkü bu veriler bir öneri niteliği taşımaktadır. Elbette sigorta firmaları teminat konusunda önceden belirlenmiş olan limitleri uygulamak zorundadır. Ancak hangi araç için ne kadar prim talep edecekleri konusunda aynı kıstasları dikkat alma zorunluluğu yoktur. Aynı araç için farklı sigorta firmalarının farklı rakamlar ortaya koyabiliyor olmalarının nedeni de işte budur. Farklı fiyatlar her sigortada olduğu gibi trafik sigortasında da geçerli olabilmektedir. Farklı prim tarifelerinin söz konusu olması nedeniyle sigorta alanında uzman olan isimler araç sahiplerine kısa bir araştırma yapmalarını önermektedir. Bu araştırma ile hangi sigorta firmasının ne oranda prim talep ettiği öğrenilebilir ve dolayısıyla araç sahipleri de ucuz trafik sigortası teklifini sunan bir firma ile sigortasını yaptırabilir. Trafik sigortası poliçesinin aynı zamanda makbuz yerine geçtiğini de hatırlatmak isteriz. Ekstra bir makbuz talebinde bulunmanıza gerek yoktur.

Trafik sigortası ile ilgili en çok merak edilen hususlar arasında indirim uygulanma olasılığının mevcut olup olmadığı ya da indirimlerin neye göre uygulandığı sorusu vardır. Bu sigortada indirimler uygulanabilmektedir. Ancak bu indirim sigorta firmalarının inisiyatifine bağlı olarak uygulanan indirimlerden çok farklıdır. Çünkü sözünü ettiğimiz indirim “hasarsızlık indirimi” olmaktadır. Trafik sigortasında sigortanın geçerli olduğu dönemdeki hasarlar bir sonraki yılı etkilemektedir. Şayet araç hiçbir kazaya karışmamış ise bu durumda araç sahibi için bir sonraki sigorta döneminde bir hasarsızlık indiriminin uygulanması söz konusu olabilmektedir. Bununla beraber araç sahiplerinin bir kaza yapması durumunda da bir sonraki yıl, önceki yıla nazaran daha yüksek bir prim ödemesi gerekebilir. Sadece indirim bakımından değil, aracın neden olduğu hasarlar bakımından da bir önceki yıl, bir sonraki yılı etkilemektedir. Bu bilgi göz önünde bulundurulmalı ve araç sahipleri trafikte çok dikkatli bir şekilde araçlarını kullanmalı, her kurala titizlikle uymalıdır.

Konuyla ilgili oranlar da önceden belirlenmiştir. Örneğin en yüksek hasarsızlık indiriminin %20 oranında yapıldığını bilmenizde fayda olacaktır. Fakat hasar sürprimi uygulanması durumunda yani aracın kazaya karışması ve bir hasarın ortaya çıkmasına sebebiyet vermesi durumunda prim oranlarındaki artış %500’e kadar çıkabilen oranlar eşliğinde dile getirilmektedir. Her araç sahibinin trafik sigortası ile ilgili işlemleri, hasarlılık ya da hasarsızlık durumları resmi bir kurum tarafından toplanmakta ve muhafaza dilmektedir. TRAMER adını taşıyan bu kurum Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi’dir. Sigorta firmasının değişmesi yani araç sahibinin bir sonraki yıl, önceki yıldan farklı bir sigorta firmasını seçmemesi durumunda da bu bilgilerin silinmediği, kurum tarafından muhafaza edildiği bilinmektedir. Araç sahiplerinin hasarlılık ya da hasarsızlık verilerini değiştirmeleri, silmeleri asla mümkün değildir. Trafik sigortasında sigortalı olan işletendir. Dolayısıyla hasarlılık ve hasarsızlık durumları kişiyi ilgilendirir, araca işlenen bilgiler değildir. Araç sahiplerinin mevcut araçlarını satarak yeni bir araç satın almaları durumunda söz konusu bilgiler değişmemekte ya da sıfırlanmamaktadır. Bir başka deyişle trafik sigortası aracı takip etmez, aracı işleten kişiyi takip eder.

Trafik Sigortası Sorgulama

Trafik Sigortası Sorgulama işlemini Tramer üzerinden gerçekleştirebiliyoruz. Bu sorgulama işlemine çeşitli sebeplerle ihtiyaç duyabiliriz. Poliçenizi kaybetmiş olabilirsiniz. Acente bilgilerinize ulaşamıyor olabilirsiniz. Özetle hatırladığınız bir şey yoktur. Burada Tramer web sitesine girip Online İşlemler menüsünden “Sorgulama İşlemleri” bağlantısında çıkan menülerden farklı bilgileri girerek ve eşleştirerek zorunlu trafik sigortası poliçenize veya kasko sigortası poliçesi bilgilerinize ulaşabilirsiniz.

Başka bir sebep de, ikinci el bir araç alacaksınız. Almayı düşündüğünüz aracın geçmişinde hasar olmuş mudur? Bu bütün araç sahibi olmayı planlayanların ortak problemi, sorunu. Tramer’den hasar durumunu sorgulayabiliyorsunuz. Aynı hizmeti çeşitli kurumlar da sunuyor. Ancak genelde plaka bilgisi üzerinden yapılan bu sorgulama kesin sonuç vermeyebiliyor. 1-2 yaşındaki bir araç için çoğunlukla doğru bilgiyi verse de, mesela 5-10-15 yıllık birkaç defa el değiştiren, dolayısıyla da plaka değiştiren bir aracın hasar sorgulamasını plakadan yaptığımızda sadece son sahibine ait dönemi görebilirsiniz. Önceki plakalara ait yılları göremezsiniz. Bu da farkında olmayanlar için büyük bir yanılgıyı doğurmakta.

Bu sorunu çözmek için şunu yapabilirsiniz. Almayı düşündüğünüz aracın motor veya şase numarasını bulun. Bitmedi… Bu numarayı tanıdığınız bir sigorta acentesine verin. Sorgulamayı acenteniz yapsın. Çünkü bu bilgiyle sorgulamayı yetkisiz girişle (yani vatandaş) yapamıyorsunuz. Sigorta acenteleri kendilerine ait bilgilerle girip bu sorgulamayı yaptıklarında, aracın kaç defa el değiştirdiğini, önceki plakalarında hasar olup olmadığını kayıtlı bilgiler esas olmak şartıyla görebilirler.

Tabi bu da %100 doğru sonuç vermeyecektir. Çünkü bir hasar olabilir ve araç sahipleri bu hasarı kayda geçirmemiş olabilirler, yani sigorta şirketinden tazminat talebinde bulunmamış olabilirler.

Bankacılık sektörünü yakından takip eden Orhan Babaeski, bankacılık kariyeri alanında yaptığı araştırmaları içerikselleştirmeyi sever. Güncellemeler ve banka haberlerini yakından takip eden Orhan, kendi yorumlarıyla birlikte gelişmelerden haberdar olunması için içerikler hazırlar.

Merak ettiklerini sormak için:

Yorum alanını doldurun.
Lütfen adınızı buraya yazın