Ana SayfaGündemBDDK, Değişen Yönetmelik Taslak İçeriğini Duyurdu!

BDDK, Değişen Yönetmelik Taslak İçeriğini Duyurdu!

Yayın tarihi:

Kategori:

Google Haberlere Abone Ol:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu bankaların kredi işlemlerinde yaptığı yönetmelikte değişiklik yapmak üzere önceden Değişen Yönetmelik Taslak içeriğini duyurdu.

Önceki yayınlanan yönetmeliğe göre;  Resmî Gazete’de 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı yayımlanan ve Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası değiştirilmiştir yeni taslak içeriği çıkartılmıştır.

BDDK, Değişen Yönetmelik Taslak İçeriğini Kurumun Kendi Sayfasında Yayınladı!

BDDK, Değişen Yönetmelik Taslak İçeriğini Kurumun Kendi Sayfasında Yayınladı!
BDDK, Değişen Yönetmelik Taslak İçeriğini Kurumun Kendi Sayfasında Yayınladı!

Yayınlanan Yönetmelik Taslak içeriği:

“(1) Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrası uygulamasında gerçek kişi ile eşi ve çocuklarının genel müdür veya yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptıkları ortaklıkların ilgili gerçek kişinin risk grubuna dâhil edilip edilmeyeceğinin tespitinde ve Kanunun 49 uncu maddesinin ikinci fıkrası uygulamasında bankada yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel müdür yardımcısı veya başka unvanlarla istihdam edilseler dahi yetki ve görevleri itibarıyla bunlara denk veya daha üst konumlarda görev yapanlar ile bunların eş ve çocuklarının genel müdür veya yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptıkları ortaklıkların bankanın risk grubuna dahil edilip edilmeyeceğinin tespitinde

Yönetmelik Taslak İçeriği
Yönetmelik Taslak İçeriği
  • Bu kişilerin görev aldıkları ortaklıklarda, ilgili mevzuat gereğince edinmeleri gerekenden fazla miktarda hisseye sahip olmaları,
  • Bu kişilerin görev aldıkları ortaklıklar arasında kontrol ilişkisinin bulunması veya birinin ödeme güçlüğüne düşmesinin diğer bir veya birkaçının ödeme güçlüğüne düşmesi sonucunda kefalet, garanti veya benzeri ilişkinin varlığı,
  • Görev alınan ortaklıklarda kontrolü elinde bulunduran gerçek kişi ortaklar ile üçüncü dereceye kadar kan veya ikinci dereceye kadar akrabalık ilişkisi bulunması,
  • Bu kişilere, vasıf ve tecrübeleriyle mütenasip özlük hakları üzerinde bir hakkın tanınması, hususları dikkate alınır. Bu hususların birinin ya da birkaçının varlığı halinde yönetim kurulu üyesi veya genel müdür olarak görev yapılan ortaklıklar, Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrası uygulamasında ilgili gerçek kişinin risk grubuna Kanunun 49 uncu maddesinin ikinci fıkrası uygulamasında ise bankanın dahil olduğu risk grubuna dahil edilir.

Aynı Yönetmeliğin 11/A maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirildi:

“(1) Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi kapsamında en güncel bilgilere göre, bankacılık sektöründeki toplam riski talep edilen kredi dahil Kurulca belirlenecek tutarın üzerinde olan ve merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve bunlara bağlı kuruluşlar, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bunların müessese, bağlı ortaklık ve iştirakleri, mahalli idareler ile bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki kredi müşterilerinden, kredi tahsis aşamasında,

a) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan muhasebe ve finansal raporlama standartları çerçevesinde konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunanlardan konsolide, bulunmayanlardan konsolide olmayan, aynı standartlara uygun olarak hazırlanıp Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlenmiş en güncel finansal tablolarının ve bağımsız denetim raporlarının,

b) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan muhasebe ve finansal raporlama standartlarında tanımlandığı şekilde başka bir işletmenin bağlı ortaklığı olanlardan, söz konusu standartlardaki tanımlamalara uyan ana ortaklıklarının Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlenmiş en güncel konsolide finansal tablolarının ve bağımsız denetim raporlarının,

c) Başka işletmelerin tek başına kontrolünde olmayan ancak müşterek kontrol edilen bir işletme olanlardan, müşterek kontrol eden işletmelerin her birinin Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim

Standartları Kurumu tarafından yayımlanan muhasebe ve finansal raporlama standartları çerçevesinde hazırlanmış ve Kamu Gözetimi,

Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlenmiş en güncel haliyle varsa konsolide, yoksa konsolide olmayan finansal tablolarının ve bağımsız denetim raporlarının,

ç) (a) ila (c) bentlerinde belirtilen finansal tablolarda yer verilen bilgilerden hareketle hazırlanacak ve bağımsız denetim kuruluşunun güvence raporunu içeren Ek-4’te verilen analiz tablosunun,

d) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 3/1/2014 tarihli ve 28871 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)’ne tabi anonim ortaklıklardan, bu Tebliğde yer verilen kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporunun, bankalarca alınması zorunludur.” Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirildi:

“(e) 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun geçici 20’nci maddesi çerçevesinde Hazine Müsteşarlığı tarafından verilen destek kapsamında sağlanan kefaletler karşılığı kullandırılan krediler ile bu Kanun uyarınca verilen Hazine geri ödeme garantisini haiz nakdi kredilerin teminine yönelik kamu iktisadi teşebbüslerine kullandırılan gayrinakdi krediler,”

Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki ifade eklendi: “Usûl ve esasları Kurul tarafından belirlenmek üzere, işlem bazında birden fazla satıcının olduğu durumda bedelin satıcıya ödenmesi şartı aranmaz.”

Orhan Babaeski
Orhan Babaeskihttps://www.bankaciyim.net
Bankacılık sektörünü yakından takip eden Orhan Babaeski, bankacılık kariyeri alanında yaptığı araştırmaları içerikselleştirmeyi sever. Güncellemeler ve banka haberlerini yakından takip eden Orhan, kendi yorumlarıyla birlikte gelişmelerden haberdar olunması için içerikler hazırlar.

Merak ettiklerini sormak için:

Yorum alanını doldurun.
Lütfen adınızı buraya yazın

Aramıza Katılın

0BeğenenlerBeğen
0TakipçilerTakip Et
68TakipçilerTakip Et
2,210TakipçilerTakip Et
0AboneAbone Ol

Ticari Kredi Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Ticari kredi, işletmelerin genişleme, ekipman yatırımı, stok finansmanı gibi çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için kullandığı...

Hayat Sigortası Kapsamı Nedir? Avantajları Nelerdir?

Hayat sigortası, sigortalı kişinin kendisini, yakınlarını çeşitli olumsuz durumlara karşı maddi olarak güvence altına...

TTNET Faturası Nasıl Ödenir ve Borç Öğrenme (ADIM ADIM)

İnternet erişimini sağlayan TTNET aboneleri için fatura ödeme ve sorgulama işlemleri artık çok daha...

Kripto Grafiklerini Anlama: Her Kripto Para Canlı Borsa Grafiklerini Aynı Gösterir mi?

Kripto para grafik analizi, kripto dünyasındaki tüccarlar ve yatırımcılar için temel bir beceridir. Bu...

Albaraka Türk Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi Arıyor!

Albaraka Türk Katılım Bankası, banka personel alımları kapsamında yayınladığı iş ilanı ile İstanbul Ümraniye...

İmza Sirküsü ve İmza Beyannamesi: Fiyatları, Farkı, Örneği

İmza beyannamesi ile sirküsü çok fazla karıştırılan iki kavram. Günümüzde bu iki kavram birbirinin yerine kullanılmaktadır.