Koç Holding Yapı Kredi’deki %18’lik Unicredit Hisselerini Geri Alıyor!

0
Koç Holding Yapı Kredi'deki %18'lik Unicredit Hisselerini Geri Alıyor!
Koç Holding Yapı Kredi'deki %18'lik Unicredit Hisselerini Geri Alıyor!

Koç Holding Yapı Kredi üzerinden %18’lik unicredit hisselerinde geri alım işlemini uyguluyor.

Koç Holding, UniCredit hisselerine ait Yapı Kredi Bankası’dan sermayenin %18’ine denk gelen 1.520.469.231 TL nominal değerli paylardan alıma ilişkin kararın Unicredit’e iletildiğini söyledi.

Koç Holding, Yapı Kredi sermayesinin %18’e denk gelen paylarından alıma ilişkin kararlarını Unicredit’e iletti.

“30.11.2019 tarihinde kamuya açıklandığı üzere, Koç Holding A.Ş., UniCredit S.p.A. (“UniCredit”) ve Koç Finansal Hizmetler A.Ş. (“KFS”) arasında imzalanan YKB Pay Alım Satım Sözleşmesi uyarınca   UniCredit tarafından YKB paylarının satışının planlanması durumunda, belirli süre ve koşullar ile Koç Holding’in satışa konu payların alımı için ön teklif verme hakkı bulunmaktadır. Bu kapsamda UniCredit tarafından Şirketimize yapılan bildirimin değerlendirilmesi sonucunda, UniCredit’e ait YKB sermayesinin %18’ine denk gelen 1.520.469.231 TL nominal değerli YKB paylarının alımına ilişkin kararımız Unicredit’e iletilmiştir.

Unicredit Hisselerinden YKB Paylarının Devir Bedeli

Unicredit Hisselerinden YKB Paylarının Devir Bedeli
Unicredit Hisselerinden YKB Paylarının Devir Bedeli

YKB paylarından gelen devir bedeli, taraflar arasında 30.11.2019 tarihli sözleşme içerisinde mutabık kalınan esaslar uyarınca 1 TL nominal değerli paylar için 2,2980 TL olarak belirlenmektedir.

İşlem sonrasında ise Koç Holding’in YKB sermayesine göre sahip olduğu doğrudan ve dolaylı payların toplamında SPK’nın Pay Alım Teklifi Tebliği’nde belirlenen %50 eşiğini aşma endişesinden dolayı Koç Holding için YKB’nin diğer pay sahiplerine yönelik olarak pay alım teklifi zorunluluğu doğacaktır. Kapanışı takiben ilgili düzenlemelere göre zorunlu pay alım teklifinde bulunulacaktır.

Pay Alım Teklifi Tebliği Uyarınca Zorunlu Pay Alım Teklifi Fiyatı

Pay Alım Teklifi Tebliği Uyarınca Zorunlu Pay Alım Teklifi Fiyatı
Pay Alım Teklifi Tebliği Uyarınca Zorunlu Pay Alım Teklifi Fiyatı

Paylar üzerinde gerçekleşecek satışa ilişkin anlaşmanın kamuya duyurulduğu tarihten öncelerdeki altı aylık (180 günlük) dönem içinde oluşum sağlayan YKB hissesinin günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması olan 2,3940 TL’den belirlenmiştir.

Pay alım teklifinde bulunan şirket tarafından, pay alım teklifini doğuran pay alımlar esnasında ise ödenecek 2,2980 TL dahil olmak üzere, pay alım teklifi yükümlülüğünün doğduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde YKB paylarına ödenen en yüksek fiyattan, düşük olmayacak şekilde belirlenecektir.

Devrin tamamlanmasına yönelik BDDK ve SPK dahil yurt içi ve yurt dışındaki yetkili otoritelerden gerekli onayların alınmasına gereklidir.

Avatar photo
Bankacılık sektörünü yakından takip eden Orhan Babaeski, bankacılık kariyeri alanında yaptığı araştırmaları içerikselleştirmeyi sever. Güncellemeler ve banka haberlerini yakından takip eden Orhan, kendi yorumlarıyla birlikte gelişmelerden haberdar olunması için içerikler hazırlar.

Merak ettiklerini sormak için:

Yorum alanını doldurun.
Lütfen adınızı buraya yazın