Hükümet, Orta Vadeli Program çerçevesinde kamuda tasarruf tedbirlerinin alınması için düğmeye bastı. İlk olarak önceliğini kaybetmiş olan projelerin sonlandırılması kararı alınırken yeni harcamalar kapsamında yapılacak olan projelerin gerekliliği ve gelecekteki bütçe yükü göz önünde bulundurulacak şekilde kararının verilmesi gerekecek.

Kamuda tasarruf hamlesini başlatmak isteyen hükümetin, bu konuda gereken adımları bir an önce atması bekleniyor. 2017-2019 yıllarını baz alarak oluşturulan Orta Vadeli Program’ın en önemli maddelerinden biri olan kamu tasarrufları konusunda sıkı mali politikalar izleneceği biliniyor.

Kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufları konusunda 15 maddelik bir eylem planı hazırlayan hükümetin, bu konuda kesinlikle tavizsiz bir uygulama ortaya koymak istediği belirtiliyor.

Kamu kurumları mevcut durumda kendilerine ayrılmış olan ödenekleri, halihazırda uyguladıkları ve uygulayacakları projelerin kapsamına göre yeniden tanzim edecekler. Mevcut harcama programlarının tekrar gözden geçirilmesinin ardından önemini yitirmiş olan proje ve faaliyetler sonlandırılacak.

Yeni harcama programlarının bütçeye dahil edilmesiyle birlikte gelecekte bu projelere ait mali yüklerin de tespiti ve ödeme planının hazırlanması gerekecek. Kamu hizmetlerini belirli bir program dahiline almak isteyen hükümet, ilk olarak kamu kurum ve kuruluşlarındaki sürmekte olan program ve projelerle ilgili kapsamlı bir durum değerlendirmesi yapılmasını istiyor.

Mal ve hizmet alımları konusundaki ödeneklerin net bir bütçe politikasına dayandırılması ve sıfır tabanlı bütçe ilkesiyle yeniden belirlenmesini isteyen hükümet, kamunun mali açıdan yönetimi ve denetiminde kullanılan tüm bilgi teknolojilerinin alt yapısında da iyileştirmelere giderek bütünleşmiş ve tek elden kontrolü sağlayabilecek bir sistem getirmek istiyor.

Özellikle kamu hizmet binaları ve taşıt alımları konusunda harcamalara kısıtlama getirilmesi gündemdeki en önemli kamu tasarrufu kalemlerinden biri olarak program kapsamına alındı. Hükümet bu konuda kamuya hizmet binası ve taşıt temini noktasında fayda ve maliyet analizi yaparak zorunlu haller dışında taşıt alımı yapılmaması için düğmeye basacak.

Kamuda internet ve interaktif dönüşümler sağlanacak, bu sayede kamu hizmetleri hızlandırılarak hizmet kalitesinin arttırılması hedefleniyor.

Sağlık hizmetleri konusunda kaliteli ürün kullanımından ödün verilmeden, daha akılcı ilaç ve malzeme temini yöntemlerine başvurulacak.

Teknoloji ve AR-GE çalışmaları kapsamında verilecek olan ödenekler, öncelikli olarak dış ticaret hacmi olan sektörlere tanınacak.

Bankacılık sektörünü yakından takip eden Orhan Babaeski, bankacılık kariyeri alanında yaptığı araştırmaları içerikselleştirmeyi sever. Güncellemeler ve banka haberlerini yakından takip eden Orhan, kendi yorumlarıyla birlikte gelişmelerden haberdar olunması için içerikler hazırlar.

Merak ettiklerini sormak için:

Yorum alanını doldurun.
Lütfen adınızı buraya yazın