KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Kursları!

0

Uygulamalı girişimcilik eğitimleri KOSGEB tarafından düzenlenen hemen hemen her kesimin katılabileceği bir eğitimdir. Uygulamalı girişimcilik eğitimlerinin temel amacı mesleği olmayan kişilerin belirli mesleki eğitim kurslarına tabi tutularak eğitilmesini, bu süreç sonucunda KOSGEB tarafından belgelenerek meslek ve işletme sahibi olmalarını amaçlamaktadır. Uygulamalı girişimcilik eğitimi katılımcılara 70 saatlik ücretsiz olarak verilen temel mesleki eğitimlerden oluşmaktadır. Yaklaşık süresi 1 veya 1,5 aydır. Uygulamalı girişimcilik eğitimleri 4 ana başlık altında birleştirilerek verilmektedir.

KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Kursları için Devamlılık Şart

Katılan kişilerin girişimcilik ruhunu ölçebilmek açısından bazı testlere tabi tutar. İş fikirlerine açık çalışmalarda ve faaliyetlerde bulunur. Girişimcileri eğitim sonrası aşamalarda iş planlarının nasıl hazırlanacağını ne şekilde hareket edileceği konusunda bilgilendirir.  İş planlamalarını tanımalarını ve elemanları anlatmaya çalışır. İş planlamalarında girişimcilerin pekiştirilmesini sağlayan iş başında uyumluluk sağlanması vb uygulamalarda bulunur. Bütün bu aşamalardan geçen ve eğitimlere yüzde 80 devamlılık sağlayan girişimcilere katılım belgeleri verilmektedir.

Girişimcilik Sertifikası Edinebilirsiniz

Girişimcilik sertifikası almak, bu kursla ve seminerlere katılmak isteyen her girişimci adayı KOSGEB Hizmet Merkezleri veya İŞKUR, Kalkınma Ajansları’na başvuruda bulunmak suretiyle bu eğitimlere katılabilir. Kurs sonucunda verilmiş olan ‘Uygulamalı Girişimcilik Sertifikaları’ destek süreleri içinde geçerliliğini koruyarak katılımcılara kendi kuracakları iş sahalarında geçerlilik sağlar. Eğitim sonrasında belirtilen sertifikayı alan her girişimci açacağı firma için yasal kuruluş evraklarını tamamlayıp gerekli müracaatları yaptıktan sonra kuracağı işletme için KOSGEB Birimlerine kendisi tarafından hazırlayacağı iş planlamasını hazırlayarak vermek zorundadır. İş planlaması yapılmasında girişimcilere gereken desteğin sağlanması açısından KOSGEB eğitim birimleri tarafından bu konularda yardım verilmektedir. Şartlara uygunluk gösteren her girişimcinin başvuruları KOSGEB karar mercileri tarafından değerlendirilmeye alınır.

KOSGEB’e Haber Verin, Projenize Başlayın

Belgesini almış, gerekli evraklarını tamamlamış, firmasını kurmaya hak kazanmış girişimcilerin destek ödemeleri almadan önce KOSGEB Destek Birimi’ne ibraz edilmek üzere tamamlamaları gereken evrakların başında; Firma adına yapılan demirbaş, ekipman vb donanımlara ait faturalar, fatura olmaması halinde bunların yerine geçebilecek belgeler veya banka makbuzları-dekontlar, tahsilat makbuzlarının girişimciler tarafından  ibraz edilmesi mecburidir. Girişimcilik destekleri sadece yeni girişimcilere verilir.  Mevcut işletme sahipleri bu haktan yararlanamazlar. Alınmış olan sertifikalar sadece bir kez kullanılır. Ancak kurulmuş işletmeler KOSGEB’in diğer desteklerinden faydalanabilirler

Merak ettiklerini sormak için:

Yorum alanını doldurun.
Lütfen adınızı buraya yazın