Hazine Vergi Dışında da Kazanıyor: 9 Aylık Gelir Miktarı Tam 15 Milyar Lira!

Devlet bütçesi belirlenirken en büyük pay her daim vergilerden gelmektedir. Türk halkı doğrudan (gelir vergisi vb.) ve dolaylı olarak (Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi gibi) bir çok kalemde vergi ödemektedir.

Bütçeyi büyük oranda vergiden elde edilen gelir ile düzenleyen hükümet, kamu iktisadi teşebbüslerinden gelen ekstra gelirlerden de memnun olmaktadır. Bu pay ülkemizde her geçen yıl artmaktadır.

9 Ayda Kamu İktisadi Teşebbüslerinden Tam 15 Milyar Lira!

Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı; Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve kamu sermayeli bankalardan elde edilen vergi dışı gelirlere dair bir rapor düzenledi. Rapora göre kamu kurumlarının karlılıkları giderek artıyor.

Hazine Müsteşarlığı raporuna göre geçen ay sonu (Eylül sonu) itibarı ile KİT’ler, Türk Telekom, PTT ve diğer kamu iştiraklerinden elde edilen temettü gelirleri 2,2 milyar Türk Lirası seviyesine ulaştı. Kamu sermayeli bankalar (Ziraat Bankası, Vakıf Bank, Halk Bankası) ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’ndan elde edilen gelirler 9,5 milyar Türk Lirası seviyesini aşmış durumda.

Söz konusu raporda Kamu İktisadi Teşebbüsleri sayesinde elde edilen hasılat payları yaklaşık 500 milyon Türk Lirası olarak tespit edildi.  406 sayılı kanun ve imtiyaz sözleşmeleri uyarınca yapılan Hazine payı ödemeleri 2 milyar 400 milyon Türk Lirası seviyesinde gerçekleşirken, diğer Hazine alacaklarından yapılan tahsilat tutarı ise 31 milyon Türk Lirası olarak gerçekleşti.

Yılın ilk 9 ayında hazinenin vergi dışı gelirleri toplamda 15 milyar Türk Lirası noktasına ulaşmış oldu. Bu meblağın yıl sonu itibari ile 20 milyar Türk Lirasını aşmasına kesin gözüyle bakılmaktadır. 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.