Türkiye’nin İlk Güneş Enerjisi Santrali Elazığ’da Üretime Başladı!

Ülkemizin enerjide dışa bağımlılığı herkesin malumudur. Enerjideki dışa bağımlılık nedeni ile ülkemiz sürekli petrol, doğalgaz satın almaktadır. Alınan bu yeraltı kaynakları için ise döviz cinsinden yüklü ödemeler gerçekleştirmekteyiz. Bu ödemeler hem milli servetin yurtdışına çıkmasına neden olmakta, hem de cari açığa sebep olmaktadır.

İhracat- ithalat dengesizliğindeki en büyük sorun enerjideki dışa bağımlılıktan kaynaklanan; enerji hammaddeleri ithalatı gerçekleştirmemizdir. Hem bu ithalat miktarınız azaltmak, hem de yenilenebilir ve doğa dostu kaynaklar ile enerji üretmek adına ülkemizde yeni yeni adımlar atılmaya başlandı. Bu anlamda ülkemizin ilk güneş enerjisi santrali Elazığ’da kuruldu ve elektrik üretmeye başladı.

Türkiye’de Kurulan İlk Güneş Enerjisi Santrali!

Kuzey Irak başta olmak üzere diğer Arap ülkelerinden petrol almakta olan ülkemiz, doğalgaz ihtiyacını ise ağırlıklı olarak Rusya ve İran’dan karşılamaktadır. Özellikle aldığımız doğalgazdan elektrik ürettiğimiz için bu elektriğin maliyeti ülkemize yüklü olmaktadır. Bu yükten kurtulmanın başlıca yöntemi farklı enerji kaynaklarına yönelmektir. Bu konuda adım atan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı güneş enerjisi santrallerini teşvik etmektedir.

Bu kapsamda kurulan Elazığ’daki 8 megavat kurulu güce sahip “Solentegre GES’in” geçici kabulü geçtiğimiz ay Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca gerçekleştirildi. Bu santralde yıllık 15,7 gigavat saat elektrik üretimi gerçekleştirilecek. Bu büyüklükteki bir üretim ortalama 10 bin hanenin elektrik ihtiyacının karşılanması demektir. Akfen tarafından gerçekleştirilen projenin 49 yıllık işletme hakkı firmada bulunmaktadır. 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.