Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC): Global Çapta Enerji Talebi Patlayacak!

Enerji kaynakları dünyamız açısından çok önemli bir yere sahip. Uğruna savaşların yapıldığı doğal enerji kaynakları sınırlı olmasına rağmen, insanoğlunun sınırsız tüketim kabiliyeti ve arzusu nedeniyle enerji ihtiyacı her geçen gün artarak devam etmektedir. Bu duruma vurgu yapan ve bu konuda bir rapor yayımlayan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), gelecekte talebin daha da artarak devam edeceğini vurguladı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) yayımladığı raporunda; 2040 yılında fosil yakıtların global enerjideki payının yüzde 77 seviyesine çıkacağı ön görüsünde bulundu. 2040’a gelindiğinde doğalgazın enerjide yüzde 27 ile en büyük paya sahip olacağı tahmin ediliyor. Yüzde 26 ile petrol ve yüzde 24 ile kömür de geleceğin önemli enerji kaynaklarından olacak.

Yenilenebilir Enerjinin Payı Artıyor!

Fosil kaynakların yenilenebilir olmaması ve bu nedenle kısıtlılık arz etmesi yoğun enerji talebindeki insanoğlunu arayışa itti. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırım da bu nedenle her geçen gün artmaktadır. 2040 yılına gelindiğinde yenilenebilir enerjinin toplam enerjiden yüzde 17 düzeyinde pay alması beklenmektedir.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) yayımladığı raporunda global enerji talebinin 2040 yılına kadar sürekli artacağını belirtmektedir. Toplam artışın yüzde 40 seviyesini bulacağı vurgulanmaktadır. Söz konusu artışın kahir ekseriyeti gelişmekte olan ülkelerden kaynaklanacak. Global enerji talebi içerisinde gelişmekte olan ülkelerin payının bu artış ile birlikte yüzde 65 düzeyine kadar çıkacağı tahmin edilmektedir. 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.