Emeklilerin Beklediği Haber

“Torba tasarı” olarak adlandırılan bu tasarının emeklileri ilgiliendiren ilk maddesi kuruldan geçti. Maddeye göre, 30 seneden fazla emekli ikramiyesini hak eden kişilere, 30 tam hizmet yılı üzerinden ek ikramiye ödenmesine imkan tanınacaktır.

Genel kurula “torba tasarı” olarak sunulan ve kabul görülen bu güzel haber ile birlikte, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında sunulan yasa tasarısı görüşmeleri henüz görüşme aşamasında. 

Kabul edilen madde, emekli ikramiyesinin Anayasa mahkemesince iptali konusunda çıkan sorunları gidermek ve düzenleme yapmak için TBMM’ye sunulmuştu.

Bu tasarıdan önce, 30 yılı aşkın çalışan kişilerin emekli ikramiyesi her tam hizmet yılı için 50 liradan aşağı olmamak üzere ödeme yapılıyordu. Bu hükümler dikkate alınarak, hak sahiplerinin emekli ikramiyesi, yasa yürürlüğe girdikten sonra takip eden yıl içinde başvuru yapmaları halinde ilk üç ay içinde ilk ödeme, kalanı ise ilk ödeme gününden itibaren faiziyle birlikte gelecek yıl aynı ayda ödenecek.

Bu kanun yürürlüğe girmeden önce mahkemeye başvurmuş kişilerin müracaatı, yasanın kabul olduğu gün itibarı ile yapılmış sayılacak.

Bu tasarı ile birlikte ödenecek tutar, 100 liranın altına düşmeyecek.

Kabul dilen yasa ile birlikte, açılan davalarda başvuru şartı aranmayacak ve davanın açılmasından sonra yasanın yürürlüğe girmesi halinde, o tarihten itibaren yasaya göre faizle ödenmeye başlanacaktır. Tüm dava giderleri idareye bırakılacak ve mahkemece verilen kararlar, Sosyal  Güvenlik Kurumlarınca diğer kanun yöntemlerine başvurulmaması ve tasarının yürürlüğe girmesinden önce itiraz başvurularından da vazgeçilmiş sayılacak.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.