Son günlerde gündemi meşgul eden konuların başında gelen gümrük girişlerindeki kontroller hakkında yeni haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak GDO’lu olduğu tespit edilen 112 üründen 105’i geldiği ülkelere gönderilmişti. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre özellikle ABD, Çin ve Hindistan gibi GDO’nun serbest olduğu ülkelerden ithal edilecek ürünler konusunda daha hassas davranılacak ve bu ülkelerden gelen ürünlerin tamamı detaylı bir denetlemeden geçirilecek. GDO’ lu ürünleri gönderen ülkeler ile ilgili konular henüz soğumamışken iki ülke ile ilgili yeni haberler geldi. Resmî gazete’ de yayımlanan Ekonomi Bakanlığının İthalatta Haksız rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği ile Almanya ve İsveç’ e damping soruşturması açılması kararlaştırılmış oldu.

Damping Soruşturması

Tebliğin Resmî gazete ’de yayımlanması ile iki ülkeye aynı GDO’lu ürünlerin geri gönderilmesi konusunda olduğu gibi çok hassas davranan ve ülkeye girişine izin vermeyen yetkililer Almanya ve İsveç’ten gelen genellikle temizlik ürünlerinde kullanılan sodyum perkarbonatlara yönelik damping soruşturması açılması yönünde de aynı hassasiyeti gösteriyor.

Başvuruyu Ak- kim Kimya Yaptı

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre resmî gazetede yayımlanan tebliğ Ak- kim Kimya A.Ş. tarafından gerçekleştirilen başvuruya istinaden İsveç ve Almaya menşeli sodyum perkarbonatların ithalatı ile ilgili damping soruşturması açılması ve gerçekleştirilecek soruşturmanın esas ve usullerini içeriyor.

Belgeler Yeterli

Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre Ak -kim Kimya A.Ş. ‘nine başvuru esnasında yeterli bilgi, delil ve belge sunmuş olması ile, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu her iki ülkeden gelen sodyum perkarbonatlar için soruşturma açılmasını uygun gördü.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

15 + one =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.