Kadın Girişimcilerin Kredi Garanti Fonu’ndaki Payı Artırılacak!

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye’de kadın girişimcilerin desteklenmesi için pozitif ayrımcılık yapan KGF’deki payın artırılacağını belirtti.

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye’de kadınların girişimcilik konusunda daha çok desteklenmesi için, Hazine Müsteşarlığı tarafından desteklenen kredi kefalet uygulamasının kapsamında çalışmalar başlattıklarını, Kredi Garanti Fonu’nda kadın girişimcilere ayrılan payın yükseltileceğini ifade etti.

Hem KOBİ’lerin, hem de ihracat gerçekleştiren firmaların finansmana erişim konusunda kolaylık sağlanması hedefiyle Kredi Garanti Fonu’ndan yeniden yapılandırma yapıldığını, bu yapılandırma sonrasında hazine destekli kefalet sistemine özellikle reel sektörün yoğun bir ilgi gösterdiğini, bugüne kadar toplamda 197 milyar Türk Lirası tutarında kredi kefaleti sağlandığını, toplam kredi portföyünün ise 220 milyar Türk Lirası olduğunu dile getirdi.

Bu kefaletten yararlanan firma sayısının 202 bine kadar çıktığını ifade eden Başbakan Yardımcısı Şimşek, KGF kefaletlerinden faydalanılması ile 356 bin adet kredilendirme işleminin gerçekleştirildiğini ifade etti. KOBİ’lerin yüzde 74’lük kısmı oluşturduğunu kaydeden Şimşek, kredilerin yüzde 86’lık kısmının da Türk Lirası cinsinden kaydedildiğini; en çok yüzde 38 ile ticaret sektörü, yüzde 30 ile de imalat sektörünün pay aldığını dile getiren Şimşek, sadece KOBİ’lerin değil, aynı zamanda da ihracatçı ve döviz kazandırıcı faaliyetlerde bulunan işletmelerin de finans şirketlerinin de finansman erişimi konusunda önemli kolaylıkların gündeme getirildiğini ifade etti.

Kadın Girişimciler İçin Pay Oranı Yükseltilecek!

Gelecek dönemde ihracatçılara ek olarak kadın girişimciler için de uygulanan politikalarda revizasyon yapılacağını ifade eden Şimşek, kadın girişimcilerin finansmana erişimi noktasında uygulanacak atımlar sayesinde kolaylık sağlanacağını, hükümetin kadın girişimcilerin iş hayatında daha aktif bir rol alması ve iş gücüne katılım sağlaması aşamasında artırma yapmayı hedeflediklerini ve bu konuya önem verdiklerini, hem kadın istihdamının artırılması, hem kadın çalışanların korunması, hem de kadın girişimcilerin finansmana erişimi noktasında bazı pozitif ayrımcılığın Kredi Garanti Fonu tarafından uygulanmasının gündemde olduğunu dile getirdi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.