Faiz Ve Kar Payı Arasındaki Farklar!

Faiz Ve Kar Payı Arasındaki Farklar! Kar Payı İle Faizin Farkları Nelerdir? Kar Payı Ortaklıktır! Detaylar İçin...

0
Faiz Ve Kar Payı Arasındaki Farklar!

Kar Payı İle Faizin Farkları Nelerdir?

Faiz kelimesi yıllardır bankacılık sektöründe kullanılırken bankacılık sektörü literatürüne yeni yeni kar payı da eklendi. Devlet banklarının dahi kar payına dayalı katılım bankaları kurmasıyla, kar payı sadece ekonomi sözlüğünde yer alan bir kelimeden öteye geçti ve bizzat hayatımızın içinde kendine yer buldu. Bankacılık sektörünün olmazsa olmazı faizi ve muhafazakâr kesimin parlayan yıldızı kar payını anlamanın en iyi yolu faiz ve kar payı arasındaki farkları anlamaktan geçiyor.

Faiz sözlükten anlamına bakıldığında karşınıza bir ekonomik birime işletilmesi amacıyla verilen paranın kar payı anlamı çıkar. Daha kısa olarak tanımlamak gerekirse paranın kira bedeli de denilebilir. Faiz geliri verilen paranın belli bir katsayı ile oranlanması ile bulunur ve faiz karşılığı para verilmeden önce vade sonunda parasını kiralayanın ne kadar faiz geliri elde edeceği bellidir.

Ekonomik literatürde yerini alan kar payını ise bir ekonomik işletmenin iktisadi faaliyetler sonucu elde ettiği net dönem sonu karının söz konusu işletmeye sermaye sağlayanlar arasında bölüşülmesiyle elde edilen getiri ve şirkete sermaye sağlayanlara şirketin getirisi olarak tanımlanabilir. Kar payı getirisi işletmenin performansına bağlı olduğu için belli değildir.

Yukarıda yazdıklarımızdan da anlaşıldığı gibi faiz para sahibine net bir gelir sağlarken, kar payının getirisinin ne kadar olacağı belirsizdir. Faizde zarar etmek imkânsızken kar payı işletmenin performansına bağlı olduğu için zarar da edilebilir. Bunun dışında faiz bir nevi mülk sahipliğiyken kar payı ortaklıktır.

Merak ettiklerini sormak için:

Yorum alanını doldurun.
Lütfen adınızı buraya yazın