İskonto Kredisi Nedir?

0

İskonto kredisi ödeme yeri belediye sınırları içerisinde olan vadesi gelmemiş çek veya senetlerin tahsil edilmesini sağlayan bir nakdî kredi türüdür. Bu yazıda iskonto kredisi ile ilgili tüm detaylara ve tüm bankaların iskonto kredilerine ulaşabilirsiniz.

İskonto Kredisi

Ticari faaliyetlerde vadeli ödemeler çek ve senet kullanılarak yapılır. Özellikle yüksek tutarlı ticaretlerde kişiler çuvalla para taşımak yerine çek ve senet kullanarak ödemeye yolunu gidebiliyor. Ticari faaliyette bulunanlar elindeki çeklerin veya senetlerin vadesi gelmemesine rağmen nakit ihtiyacı çekebilirler. Bu gibi durumlarda faktöring şirketlerine giderek çek ve senetler kırdırma işlemi yapılabileceği gibi iskonto kredileri de kullanılabilir.

İskonto kredisi ödeme yeri belediye sınırları içerisinde olan vadesi gelmemiş çek veya senetlerin tahsil edilmesini sağlayan bir nakdî kredi türüdür. Faktöring şirketlerinin alternatifi konumundadır ve genel kullanımı ile çek kırdırma işlemi olarak da tanımlanabilir. Bu krediler en az 7 gün en fazla 1 yıl vadeli bir kredi türüdür. Bu krediler ticari faaliyette bulunan tüzel veya gerçek şirketlere özeldir.

İskonto kredilerini kullanabilmek için öncellikle bankalara müracaat ederek iskonto kredilerinin limit başvurusunda bulunulması gerekir. Daha sonra söz konusu çek veya senet ile bankaya giderek iskonto kredileri alınabilir.

İskonto kredilerinin alınması halinde bankalar çek ya da senedin vadesine göre faiz ve komisyon tahsil eder. Ayrıca bankalar iskonto kredilerinin kullanılması halinde kişilerden KKDF ve BSMV vergilerini de tahsil ederler. Çek veya senedin tutarından vergi, faiz ve komisyon masrafları düşüldükten sonra kalan tutar çek sahibini ödenir.

İskonto Kredisi İle Faktöring Şirketlerinin Farkları

Faktöring şirketlerinin yaptığı çek kırma işlemi ile bankaların verdiği iskonto kredileri aynı minvalde işlemlerdir. Fakat iskonto kredileri faktöring şirketlerinin çek kırdırma işlemine göre daha kurumsaldır ve güvenilirdir. Ayrıca iskonto kredisi faiz oranları faktöring şirketlerinin uyguladığı faiz oranlarına göre daha düşüktür.

Ziraat Bankası İskonto Kredisi

İskonto Kredisi Nedir? - Ziraat Bankası İskonto Kredisi
Ziraat Bankası İskonto Kredisi

Ziraat Bankası iskonto kredisi, işletmenizin nakit ihtiyaçlarını kolay karşılayabilmeniz için uygun faiz oranları ile sunulmaktadır. İskonto ve iştira kredisi başvurusu sadece banka şubelerinden yapılmaktadır.

İştiranın iskontadan farkı vardır. İştira kredisinde senet borçlusunun iskonto işlemini gerçekleştiren şubenin bulunduğu il sınırları dışında ikamet etmesidir.

İskonto-iştara edilecek;

 • Senedin vadesi,
 • Çekin keşide tarihi ile sınırlı olup olmadığı vadesine,
 • Keşide tarihine en çok 180 gün yani 6 ay kalmış senetler ve çekler iskonto ya da iştira işlemine kabul edilir.

Detaylar: Ziraat Bankası İskonto Kredisi

Vakıfbank İskonto Kredisi

İskonto Kredisi Nedir? - Vakıfbank İskonto Kredisi
Vakıfbank İskonto Kredisi

Vakıfbank İskonto Kredisi, ticari işlemlerden doğmuş ya da henüz vadesi gelmemiş ticari senetlerin nakde dönüşmesini sağlar.

 • Ticari senedin ödeme yeri belediye sınırları içindeyse İskonto Kredisi,
 • Ticari senedin ödeme yeri belediye sınırları dışındaysa İştara Kredisi verilir.

Kredi başvuruları sadece Vakıfbank şubelerinden yapılmaktadır. Senet portföyü yüksek hacimli olan, nakit döngüsü çok yoğun firmalarda, kısa dönemli nakit ihtiyaçlarının giderilmesine imkan sağlar. Aynı zamanda vadesi yaklaşan süreye denk gelen faiz, komisyon ve bunlar üzerinden KKDF, BSMV givi yasal kesintilerin düşülmesinden sonra kalan bakiyenin ödenmesine olanak tanınır.

İş Bankası TL Çek İskonto ve İştira Kredisi

İskonto Kredisi Nedir? - Türkiye İş Bankası İskonto Kredisi
Türkiye İş Bankası İskonto Kredisi

Başvurular yalnızca banka şubelerinden yapılır. İş Bankası’nın bu kredisinden faydalanarak bir defada çok sayıda çekinizi ıskontoya tabi tutmanız mümkündür.

Garanti Bankası

Garanti Bankası’nın bu kredisinden yararlanarak uzun vadeli alacaklarınızı erkenden tahsil edebilirsiniz. Banka işletme sermayenize destek olur, kısa vadeli finansman sağlamak istiyorsanız İskonto Kredisi’nden yararlanmanız imkan tanıyor. Aynı zamanda ticari senetlerinizin kaybolma ve takip riski ortadan kalkıyor.

Denizbank

Denizbank iskonto kredisi başvuruları da banka şubelerinden yapılıyor. İskonto kredisi başvurusu için tüzel kişilerden;

 • Ortaklara ve kefillere ait nüfus cüzdanı fotokopileri,
 • İmza sirküleri,
 • Varsa oda kayıt belgesi,
 • Ticaret Sicil Gazetesi (Kuruluş ve Son Gazete)
 • Son 2 seneye ait Bilanço ve Gelir Tablosu
 • Varsa ortaklara ve şirkete ait mal varlığı dökümü

Şahıs firmaları için talep edilen belgeler;

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • İmza beyannamesi
 • Varsa oda kayıt belgesi,
 • Son 2 seneye ait hesap defteri ya da bilanço ve gelir tablosu
 • Varsa mal varlığı dökümü.

İskonto Kredisi Veren Bankalar

Avatar photo
Bankacılık sektörünü yakından takip eden Orhan Babaeski, bankacılık kariyeri alanında yaptığı araştırmaları içerikselleştirmeyi sever. Güncellemeler ve banka haberlerini yakından takip eden Orhan, kendi yorumlarıyla birlikte gelişmelerden haberdar olunması için içerikler hazırlar.

Merak ettiklerini sormak için:

Yorum alanını doldurun.
Lütfen adınızı buraya yazın