Avrupa Ülkelerinde Gelir Adaletsizliği Artıyor Halk Giderek Fakirleşiyor!

0

Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) Euro bölgesinde yaptığı araştırma sonucuna göre bölgede zengin ile fakir arasındaki fark artıyor, halk fakirleşiyor. 18 Euro bölgesi, Polonya ve Macaristan bölgelerinde yapılan ve 84 bin ailenin katıldığı “Hane Halkı Finans ve Tüketim Anketi” sonuçları açıklandı.

Avrupa Merkez Bankası’nın düzenlediği anket sonucuna göre halkın yoksullaştığı belirtilmektedir. Anket sonucuna göre ekonomik krizin bahsedilen bölgelerde halkı derinden etkilediği, devletlerin refah artırma ve adaletli gelir dağılımı yapma çabalarının olumlu sonuç vermediği görülmektedir.

Halkın Yüzde 10’u Gelirin Yarısını Alıyor!

Verilere göre hane halkının en zengin yüzde 10’luk kesimi toplam servetin yüzde 52’sine sahip iken yüzde 5’lik dilim ise en dipte bulunmaktadır. Başka bir deyişle negatif servet sahibi olan yani borcu gelirinden fazla olan kesim hane halkının yüzde 5’ini oluşturmaktadır.

Avrupa Merkez Bankası’nın yaptığı araştırma sonucuna göre Avrupalıların servetinin büyük bir kısmı gayrimenkulden oluşmaktadır. Kazanılan nakit arttıkça insanların konut sahibi olma oranı da artmaktadır. Kendi işini kurma, işyeri, büro gibi gayrimenkul alımları, mevduat yatırımları, motorlu araç alımları da şahsi servet varlıkları arasında yer almaktadır.

Kişisel servet varlıkları 2010 ile 2014 yılları arasına göre 2016 yılında azalma göstermiştir. ECB’nin yaptığı araştırma sonucunda eğitimin de etkisi görülmektedir. İlköğretim mezunu olan ortalama 55 yaş civarındaki bireylerin sahip olduğu varlıklar 20 bin Euro değerinde iken, aynı yaş grubunda fakat lisans ve/ veya lisans üstü eğitim almış bireylerin şahsi servetleri ise 50 bin Euro civarındadır.

Avrupa Merkez Bankası’nın yaptığı hane halkı finans ve tüketim anketi sonuçlarına göre en yoksul yüzde 10’luk dilimin net serveti 1.000 Euro civarındadır. En zengin yüzde 5’lik dilimin serveti 745 bin Euro civarında ve en zengin yüzde 10’luk dilimin sahip olduğu varlıklar ise 500 bin Euro kadardır.

Bankacılık sektörünü yakından takip eden Orhan Babaeski, bankacılık kariyeri alanında yaptığı araştırmaları içerikselleştirmeyi sever. Güncellemeler ve banka haberlerini yakından takip eden Orhan, kendi yorumlarıyla birlikte gelişmelerden haberdar olunması için içerikler hazırlar.

Merak ettiklerini sormak için:

Yorum alanını doldurun.
Lütfen adınızı buraya yazın