Kalemi Kuvvetli Olmak

Bilinen şekli ile tarihi Altaylara belki daha da geriye dayanan Türk Dili ve tabi ki Türk Edebiyatı zengin içeriği ve çeşitliliği ile dünya dilleri arasında yerini almaktadır. Dil bilim ve edebiyat uygulamaları bakımından zengin olan Türkçenin bir de günlük konuşmada kullanımı vardır. Bu iki mecra arasında oluşan farklar resmi veya edebi dilin tam ve sağlıklı […]

Bilinen şekli ile tarihi Altaylara belki daha da geriye dayanan Türk Dili ve tabi ki Türk Edebiyatı zengin içeriği ve çeşitliliği ile dünya dilleri arasında yerini almaktadır. Dil bilim ve edebiyat uygulamaları bakımından zengin olan Türkçenin bir de günlük konuşmada kullanımı vardır. Bu iki mecra arasında oluşan farklar resmi veya edebi dilin tam ve sağlıklı kullanılmasını çoğu zaman engellemektedir. Günlük konuşmada dikkatten kaçan nefes araları, harf ve kelime hataları ve buna benzeyen küçük kusurlar yazıda da ortaya çıkmaktadır. Bu hataları en çok makalelerde görmekteyiz.

Makale bir durumu, fikri anlatan, açıklayan veya bir tezi savunan, belli kurallar dâhilinde oluşturulan yazılardır. Makale işlevi dolayısıyla günlük hayatta en sık karşılaştığımız yazı türüdür. Her gün gazetelerde, dergilerde, internette okuduğumuz yazıların büyük kısmı makaledir. Bu denli hayatımızda yeri olan makale yazılırken; bir ana fikri olması, bu fikir çerçevesinde her yazıda olan giriş, gelişme ve sonuç örgüsü içinde tezin savunulması veya konunun izah edilmesi gerekir. Yazıda sade, anlaşılır bir dil kullanmak, noktalama işaretlerini yerinde kullanmak ve dil bilgisinin vazgeçilmesi mümkün olmayan kurallarına uymak zorunludur.

Makalede konu kısıtlaması yoktur. Edebi ve mesleki olmak üzere iki türü olan makalede; yazının konusu olan durum ile ilgili somut belgeler ve bilgilerle ispat ederek, çeşitli verilerle destekleyerek başarılı bir sonuç elde edilir. Türkçede meşhur bir deyim vardır. “Kalemi kuvvetli olmak.” Yazdığı yazılar; anlaşılır, doğru, dil bilgisi ve yazım bakımından düzgün olanlar için kullanılan bu deyimin ispatı en çok makalelerde ortaya çıkar. Yaşamın her alanında düzgün ve kurallara uyularak yazılan yazıların altına imza atan, kalemi kuvvetli kişiler arasında yer bulabilmek için yazılan makale ve diğer yazılara özen göstermek gerekir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.