İşsizler İçin İşbaşı Eğitim Programı Geliyor!

İşsizler İçin "İşbaşı Eğitim Programları" Geliyor!

İŞKUR tarafından, işsizliğin azaltılmasına yönelik bir program hazırlandı. Program dahilinde kuruma kayıtlı işsizler, mesleki bilgilerini uygulama yapmış ve çalışma süreçlerini görerek işbaşında öğrenmiş olacaklar!

Programın Amacı:
İş arayıp da deneyimi olmadığından işe alınmayan kişilere iş tecrübesi edindirmektir.
İşveren açısından; halihazırda ihtiyaç duyulan iş gücünü kendileri yetiştirebilme imkanı sunmaktadır.


Kimler Katılabilir?
15 yaşını dolduranlar (üni. ve önlisans öğrencileri de katılabilmekte)
Kuruma kayıtlı olanlar
İşsiz olanlar
işverenin birinci veya ikinci derece akrabası olmayanlar


Hangi İşverenler Katılabilir?
En az 2 sigortalı çalışanı bulunan işverenler
Kuruma kayıtlı işverenler, dernekler, vakıflar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, meslek birlikleri, sendikalar, ticaret ve sanayi odaları, noterler, kamunun payının % 50’nin altında olduğu işverenler.


Programın Süresi:
Günde en az 5, en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla; haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde program yapılabilir.
Ayrıca; İl Müdürlüğü veya Hizmet Merkezince uygun görülmesi halinde vardiyalı olarak çalışılan işyerlerinde; normal mesai saatleri dışında da program düzenlenmesi mümkündür.


Çalışanlar Açısından Programın Faydaları:
İş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primlerini alabileceklerdir.
Net asgari ücret düzeyinde (1.000 TL) gelir elde etme imkanı verilmektedir.
Üniversite öğrencileri zorunlu stajlarını yapmış sayılacaklar. Ayrıca kazandıkları bu deneyimi CV'lerine ekleyip iş bulma sürecini kolaylaştırabilmektedir.


İşverenler Açısından Programın Faydaları:
İstihdam etmek istedikleri çalışanların, deneyim ve becerilerini test etmiş olacaklardır.
Doğru işçiyi seçme olasılığı yüksek olacaktır.
işverenlerin herhangi bir maddi yükümlülüğünün olmaması dolayısıyla işgücü maliyet avantajını sağlayacaktır.


Nasıl Katılım Sağlanacak?
www.iskur.gov.tr
İŞKUR Hizmet Noktaları
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezleri

2 YORUMLAR

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.